Huisregels Club Rootz

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in Club Rootz gelden. U bent verplicht bij bezoek aan Club Rootz zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd. Ook kunnen aanvullende huisregels bij de toegang vermeld worden.

Instructies

1. Instructies aangegeven door het personeel en/of Security dient u te allen tijde op te volgen.

Consumpties

2. Wanneer u ons bedrijf bezoekt, dan bent u verplicht een consumptie te gebruiken. De toegang tot Club Rootz kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen. Na 02.00 uur is het niet toegestaan consumpties/dranken buiten te nuttigen.

Plastic

3. Tijdens Club avonden wordt altijd gebruik gemaakt van plastic glazen. Na 02.00 ’s nachts mogen géén plastic glazen mee naar buiten genomen worden.

Verzorging & Kleding

4. U en uw kleding dient er verzorgd uit te zien.

Visiteren & Tassencontrole

5. Bij de entree van Club Rootz maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u(w)/tas zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Ongewenste intimiteiten

6. Wordt u lastig gevallen? Laat het ons direct weten. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Geluid(sniveau)

7. In diverse zalen in ons bedrijf wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in deze zalen geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.

Camera’s

8. In het gebouw hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen. Deze videobeelden worden aan derden getoond in geval van diefstal, ongeregeldheden of ongevallen.

Eigendommen

9. Het is verboden eigendommen van Club Rootz mee te nemen buiten het gebouw en/of het terras; hieronder vallen ook restanten van dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten en/of enige vorm van omzetderving.

Gevonden voorwerpen

10. Gevonden voorwerpen dient u bij het personeel of Security in te leveren.

Drugs

11. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei drugs is ten strengste verboden. Club Rootz hanteert een zero-tolerance drugsbeleid. Bij constatering en/of vermoeden hiervan zal direct de politie gewaarschuwd worden.

Handel in goederen

12. Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Bij constatering en/of vermoeden hiervan zal direct de politie gewaarschuwd worden.

Wapens

13. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij constatering en/of vermoeden hiervan zal direct de politie gewaarschuwd worden.

Brandbeveiliging

14. Bij brand dient iedereen op aanwijzingen van het personeel ordelijk en rustig het pand te verlaten. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk.

Verbandtrommel

15. Bij de bedrijfsleiding is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.

Klachten

16. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij onze bedrijfsleiding melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.